mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Πυργί

mastixi.blogspot.com

Ελάτα

mastixi.blogspot.com

Μεστά

mastixi.blogspot.com

Ολύμποι

mastixi.blogspot.com

Βέσσα

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Λιμένας Μεστών

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΣΑΜΟΣ : Από «Ένωση» σε «Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό»

Σάμος - συνεταιρισμός

Στις 23 Οκτωβρίου 2016, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση, η «Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου» και οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί από τα αμπελοχώρια του νησιού, συγχωνεύτηκαν, προκειμένου να αποτελέσουν έναν Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό, καθολικό διάδοχο της ιστορίας και της οινικής παράδοσης της Σάμου.
Συνεταιριστές από όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές του νησιού έδωσαν το παρόν σε αυτήν την ιστορικής σημασίας 1η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο «Κλειστό Γυμναστήριο» Βαθέος. Μετά τον αγιασμό που τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσέβιο, η νομική σύμβουλος της οργάνωσης κ. Άννα Αριάδνη Μητροπούλου και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσαν τους καλλιεργητές σχετικά με τις αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Ε.Ο.Σ.Σ η οποία από «Ένωση» μετατρέπεται πλέον σε «Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό» μετά την επικύρωση του ψηφισθέντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο.
Αυτή τη χρονική συγκυρία, οι 2.500 περίπου οικογένειες αμπελοκαλλιεργητών, συνεχιστές και φορείς μιας παράδοσης αιώνων, αλλάζουν και προσαρμόζονται ξανά στις νέες συνθήκες της αγοράς, της τεχνολογίας, της οικονομίας και της νομοθεσίας. Η βασική νομική μορφή του «Νέου Ενιαίου Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου» παραμένει ίδια και δεν μετατρέπεται ούτε σε εταιρεία, ούτε σε ομάδα παραγωγών ή σε οτιδήποτε άλλο. Λόγω εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι πλέον δευτεροβάθμιο όργανο – δηλαδή Ένωση Συνεταιρισμών – αλλά μετατρέπεται σε Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό (δηλ. Ένωση αμπελουργών). Αυτό σημαίνει ότι μέλη της δεν θα είναι πλέον οι 25 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αλλά οι 2500 περίπου αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου.
Τα μοναδικά θέματα που απασχόλησαν τους καλλιεργητές  κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση ήταν η επικύρωση του νέου καταστατικού που θα διέπει στο εξής τον συνεταιρισμό και η εκλογή του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που –όπως ορίζει η νομοθεσία- έχει μόνο σκοπό να οδηγήσει σε εκλογές.
 Σάμος - συνεταιρισμός

Προσωρινό διοικητικό συμβούλιο

Μετά τη ψηφοφορία εξελέγησαν ως μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, οι: Σκούτας Ιωάννης, Χαριλάου Ευάγγελος, Γιαννικάκης Στυλιανός, Καραγιαννίδου Χριστίνα, Βαγιανού Μαρία, Κιουλάφας Γεώργιος, Καραβοκυρός Νικόλαος.

Άρση αναγκαστικότητας και αλλαγές που συντελούνται 

Η «άρση αναγκαστικότητας» η οποία επιβλήθηκε βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, από ότι διαφάνηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έχει αμφίδρομα αποτελέσματα. Από τη μια τα φυσικά μέλη (αμπελουργοί) δεν είναι αναγκασμένα να συμμετέχουν στο νέο Συνεταιρισμό αλλά μπορούν να επιλέξουν άλλες λύσεις εμπορίας του προϊόντος τους. Από την άλλη, οι νέοι αμπελουργοί δεν είναι αυτόματα μέλη του Συνεταιρισμού (όπως συνέβαινε έως σήμερα) αλλά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής. Η αίτηση θα εξετάζεται από το νέο Συνεταιρισμό και η αποδοχή της ή όχι, εναπόκειται στη θέληση των μελών του Συνεταιρισμού, όπως αυτή θα εκφράζεται μέσα από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.
Κατά τη δημιουργία βέβαια του νέου συνεταιρισμού, όλα τα εν ενεργεία έως σήμερα μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών θεωρούνται αυτόματα μέλη και του νέου συνεταιρισμού, με εξαίρεση τα μέλη εκείνα που ζήτησαν με αίτηση τη διαγραφή τους. Ο παραγωγός που θα επιλέξει να συμμετέχει -με βάση το ψηφισθέν καταστατικό- έχει υποχρέωση να παραδίδει στον Συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής του με εξαίρεση ένα μικρό μέρος, ικανό για ιδιοκατανάλωση. Εξαίρεση προβλέπεται και σε κάποιες περιπτώσεις αδειοδοτημένης οικοτεχνίας.
Ο Συνεταιρισμός από την πλευρά του έχει υποχρέωση να παραλαμβάνει το σύνολο της παραγωγής των μελών του. Η δέσμευση του παραγωγού κατά την είσοδο του ισχύει για 6 έτη ενώ σε περιπτώσεις διαγραφής ο παραγωγός δεν έχει δικαίωμα αίτησης επανένταξης, πριν παρέλθει τριετία.

Συντάκτης: Μαργαρίτα Ικαρίου
 Πηγή : https://www.efsyn.gr

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Grant Thornton : Αυτοί είναι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από 1/1/2017 σε σχέση με τα άλλα γειτονικά κράτη!!!
Η φορολογία στην Ελλάδα τόσο για τα νομικά όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης και οι ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από 1.1.2017 υπερβαίνουν κατά πολύ τα ισχύοντα στα γειτονικά κράτη
Συγκεκριμένα:
 • Φορολογία νομικών προσώπων: O εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα (29%) είναι σημαντικά υψηλότερος μεταξύ των αντίστοιχων συντελεστών των γειτονικών χωρών. Το γενικότερο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι αδικαιολόγητα συχνές τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων δημιουργούν ανασφάλεια που λειτουργεί ως αντικίνητρο στις επενδύσεις, ιδίως όταν οι φορολογικοί συντελεστές στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά πιο χαμηλοί. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών είναι:
10%: Βουλγαρία
10%: ΠΓΔΜ
12,5%: Κύπρος
15%: Αλβανία
16%: Ρουμανία
20%: Τουρκία
29%: Ελλάδα
 • Φορολογία φυσικών προσώπων: Η φορολογική επιβάρυνση για τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των χωρών της περιοχής μας. Η αναπροσαρμογή προς τα πάνω της ενιαίας κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και η παγιοποίηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεών, όταν στις γειτονικές χώρες. Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για κάθε μία από τις γειτονικές χώρες διαμορφώνονται ως εξής:
10%(flat tax):     Βουλγαρία
10%(flat tax):     ΠΓΔΜ
16%(flat tax):     Ρουμανία
13% - 23%:  Αλβανία (23% για εισοδήματα άνω των €11.400)
15% - 35%:  Τουρκία (35% για εισοδήματα άνω των €31.000)
20% - 35%:  Κύπρος  (35% για εισοδήματα άνω των €60.000)
22% - 45%:  Ελλάδα  (45% για εισοδήματα άνω των €40.000) πλέον
2,2%-10%:   Εισφορά αλληλεγγύης (10% για εισοδήματα άνω των €220.000).
 • Ασφαλιστικές εισφορές στις γειτονικές χώρες: Αισθητή είναι η διαφορά και ως προς το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστικών εισφορών σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Η διαφορά οφείλεται όχι μόνο στους χαμηλότερους συντελεστές εισφορών στις άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην χαμηλότερη ανώτατη βάση ασφαλιστέου εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών. Στην Ελλάδα το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστέου εισοδήματος υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Έτσι, το μέγιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών ετησίως διαμορφώνεται ως εξής:
€5.000:  Βουλγαρία (μισθωτοί)
€3.900:  Βουλγαρία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
€12.800:     Ρουμανία (μισθωτοί)
€9.400:  Κύπρος (μισθωτοί)
€2.100:  Αλβανία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
€10.930:     Τουρκία (μισθωτοί)
€33.685:     Ελλάδα (μισθωτοί από 1.1.2017)
€18.950-€26.700: Ελλάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί από 1.1.2017)
 • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που μπορεί να καταβληθεί για ετήσιο εισόδημα €70.000 ανά χώρα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε:
€7.000:     Βουλγαρία και ΠΓΔΜ
€11.200:   Ρουμανία
€14.385:   Κύπρο
€14.960:   Αλβανία
€21.240:   Τουρκία 
€28.151:   Ελλάδα (χωρίς να υπολογίζεται προκαταβολή).
 • Το ποσοστό της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης στα φυσικά πρόσωπα με το ίδιο ετήσιο εισόδημα (€70.000) ανέρχεται περίπου σε:
53%-59%:  Ελλάδα
40%:     Τουρκία
30%:     Ρουμανία
30%:     Κύπρο
20%:     Αλβανία
15%:     Βουλγαρία  
 • Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2014 κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 33,2% σε 35,9%. Η  μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2014, όταν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης μεταβλήθηκε από 34,4% σε 35,9%, δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε ένα μόνο έτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα (2000-2014) ο μέσος όρος της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μόνο (34,2% σε 34,4%). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερη κατά μια ποσοστιαία μονάδα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (33,2% έναντι 34,2%).
   
 • Η δομή των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα συντίθεται κατά 39% από την έμμεση φορολογία σε αγαθά και υπηρεσίες (το 7ο υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ), κατά 31% από τις ασφαλιστικές εισφορές (το 14ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 18% από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (το 24ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 8% από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (το 10ο υψηλότερο ποσοστό) και κατά 4% από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (το 30ο υψηλότερο ποσοστό)
   
 • Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, η αδυναμία εντοπισμού και τιμωρίας καθώς και το ύψος των επαπειλούμενων προστίμων αποτελούν κίνητρα για φοροδιαφυγή αφού το σχετικό όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων είναι μεγάλο και προδιαθέτει την ηθελημένη μη συμμόρφωση.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

H μαστίχα Χίου ρίχνει τη χοληστερόλη...Ελπίδες ότι σύντομα θα μπορεί να επιλεχθεί αντί φαρμάκων
Μείωση τόσο της ολικής χοληστερόλης, όσο και της LDL (κακής χοληστερόλης) κατά 5%, μετά από χρήση μαστίχας, καταδεικνύει ελληνική πιλοτική μελέτη.
Πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείο της Χίου «Σκυλίτσειο», και τα αποτελέσματα της ανακοινώθηκαν χθες στο 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο.
Ο διευθυντής της καρδιολογικής Κλινικής του «Σκυλίτσειου» Νίκος Σμυρνιούδης, ο οποίος μιλά για τη μελέτη στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή 104, 9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ αύριο Σάββατο, εκφράζει την ελπίδα ότι η μαστίχα θα αποτελέσει σύντομα μία εναλλακτική επιλογή σε άτομα με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, που δεν επιθυμούν ή δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν φαρμακευτική αγωγή. 
Διευκρινίζει ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση η μαστίχα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χορήγηση των ήδη τεκμηριωμένων και καταξιωμένων φαρμάκων.
Από τους χρόνους του Ιπποκράτη μέχρι και σήμερα η μαστίχα είναι ένα «γιατρικό» το οποίο χρησιμοποιείται «δια πάσαν νόσον» θα έλεγε κανείς. 
Μόλις τον περασμένο χρόνο πήρε έγκριση ως παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency-ΕΜΑ ) με ενδείξεις: Δυσπεπτικά προβλήματα, δερματικές φλεγμονές και επούλωση δερματικών πληγών.
Το αν θα πάρει έγκριση σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων και για άλλες ενδείξεις θα το δείξει η ιστορία.
Τα ευρήματα της νέας πιλοτικής μελέτης των Ελλήνων καρδιολόγων από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου είναι πάντως ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Διευθυντής ΕΣΥ Νίκος Σμυρνιούδης.

Πιθανή μείωση και στα επίπεδα σακχάρου έδειξε η πρώτη μελέτη
«Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε μία μελέτη η οποία είχε σκοπό να δείξει ποια είναι η πιθανή επίδραση της χορήγησης μαστίχας, στα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα.
Σε αυτή την πρώτη μελέτη που έγινε σε δείγμα περίπου 200 ατόμων και διήρκεσε δύο χρόνια, χορηγήσαμε μαστίχα σε τρεις διαφορετικές μορφές, από αυτούσια έως ελαφρώς επεξεργασμένη, και συμπυκνωμένη,
Στην μελέτη υπήρχε και ομάδα που δεν έλαβε φάρμακο πραγματικό, αλλά εικονικό. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς φάνηκε μία μείωση στα επίπεδα της χοληστερόλης και πιθανόν μία μείωση στα επίπεδα του σακχάρου».

Μείωση της χοληστερόλης κατά 5% έδειξε η δεύτερη μελέτη
Αυτά τα αποτελέσματα όπως εξηγεί ο κ. Σμυρνιούδης έδωσαν το κίνητρο στον ίδιο και την ομάδα του να προχωρήσουν σε μία περαιτέρω επιβεβαίωση και αυτή τη φορά να μελετήσουν, τον τελευταίο χρόνο, ανθρώπους που είχαν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, δηλαδή πάνω από 200, αυξημένο σωματικό βάρος, και οριακά αυξημένο σάκχαρο.
« Σε αυτή τη δεύτερη μελέτη, εντάξαμε 85 ανθρώπους που δεν είχαν απόλυτη ένδειξη να ακολουθήσουν φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερίνη, δηλαδή δεν είχαν κάποιο στεφανιαίο νόσημα και δεν ήταν επίσημα διαβητικοί. Θέλαμε να δούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυξημένο κίνδυνο, αλλά όχι απόλυτη ένδειξη για να πάρουν φάρμακα, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τη μαστίχα. Τους μετρήσαμε στον αρχικό χρόνο ένταξης στη μελέτη και τρεις μήνες μετά.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης και της LDL (της κακής χοληστερόλης) κατά 5%. Ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πως ακριβώς δρα η μαστίχα, αλλά αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι την καλύτερη δράση έχει η ολική μαστίχα, σε αντίθεση με τα εκχυλίσματα. Επίσης δεν επιβεβαιώθηκαν στατιστικά, τα ευρήματα από την πρώτη μελέτη για μείωση του σακχάρου στο αίμα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε στην πορεία».

Πράσινο φως για πολυκεντρική μελέτη
Όσον αφορά το επόμενο βήμα μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των δύο πιλοτικών μελετών σε σχέση με τη χοληστερόλη ο κ. Σμυρνιούδης αναφέρει: «Οι μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι σε ένα σχετικά μικρό αριθμό ασθενών.
Δηλαδή η πρώτη μελέτη συμπεριέλαβε γύρω στα 200 άτομα και η δεύτερη γύρω στα 85. Οι δύο αυτές πιλοτικές μελέτες μας δίνουν ένα πάτημα για να προχωρήσουμε σε μία πολυκεντρική μελέτη, η οποία θα περιλάβει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
Κι αυτό φιλοδοξούμε να το κάνουμε μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στην οποία το έχουμε ζητήσει, είναι θετική, και αναμένουμε την επίσημη έγκριση, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης μας, στο πλαίσιο του 37ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου».

Σε καμία περίπτωση η μαστίχα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα φάρμακα
Σε ερώτηση για το αν βλέπει να εγκρίνεται η μαστίχα και με την ένδειξη της χοληστερόλης, ο κύριος Σμυρνιούδης ξεκαθαρίζει: «Προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε μία επίσημη ένδειξη, ούτε φιλοδοξούμε να αντικαταστήσει η μαστίχα τη χορήγηση των ήδη τεκμηριωμένων και καταξιωμένων φαρμάκων.
Ευελπιστούμε όμως ότι σύντομα θα αποτελέσει μία εναλλακτική επιλογή σε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ελαφρά αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και δεν επιθυμούν ή δεν χρειάζεται να πάρουν φαρμακευτική θεραπεία».
Πηγή : http://www.iefimerida.gr


Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ανγκους Χέγκαρτι: «Οποιος δεν μπορέσει να εκσυγχρονιστεί, θα εξαφανιστεί......»
Ζούμε μια εποχή πρωτοφανούς αλλαγής, μιας τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, που μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε, και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον. Οποιος δεν αντιληφθεί τις αλλαγές αυτές και ειδικά εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς τη μετάβασή τους στη νέα πραγματικότητα, θα εξαφανιστούν.
Αυτό υπογραμμίζει μιλώντας στην «Κ» ο Ανγκους Χέγκαρτι, πρόεδρος της Dell για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που ήρθε στην Ελλάδα λίγες μέρες μετά τη συγχώνευση της Dell Technologies με την EMC, που δημιουργεί τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο. Η προσωπικότητα του Ανγκους Χέγκαρτι και η διαδρομή του στον χώρο της τεχνολογίας προσθέτουν βαρύτητα στα λόγια του.
Στην Ελλάδα, μια χώρα που ακόμα το Δημόσιο όχι μόνον δεν έχει καταφέρει να διασυνδέσει τις υπηρεσίες του αλλά πολλές εξ αυτών δεν έχουν καν ακόμα μηχανοργανωθεί, τα λόγια αυτά ακούγονται ίσως ως επιστημονική φαντασία. Είναι όμως η καθημερινή πραγματικότητα για όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ωστόσο, όπως σημειώνει στην «Κ» ο κ. Χέγκαρτι –και μαρτυρά η παρουσία του εδώ και στο forum με πελάτες και συνεργάτες της στην Ελλάδα– η Dell EMC θεωρεί την ελληνική αγορά σημαντική.
– Digital disruption and digital transformation: Ψηφιακή αναστάτωση και ψηφιακή μεταμόρφωση. Τι σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις και οικονομίες;
– Η Dell Technologies ξεκίνησε πρόσφατα την παγκόσμια έρευνά της στην ψηφιακή μεταμόρφωση. Τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη Vanson Bourne σε 4.000 κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, από μεσαίου μεγέθους έως μεγάλες επιχειρήσεις, σε 16 χώρες και 12 κλάδους είναι αποκαλυπτικά. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι πολλές επιχειρήσεις αισθάνονται έντονα αρνητικά επηρεασμένες από τον ρυθμό των αλλαγών με περισσότερο από το ήμισυ εκ των επικεφαλής των επιχειρήσεων να αναφέρει ότι έχει βιώσει σημαντική αναστάτωση στις βιομηχανίες τους κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου των Πάντων (Internet of Everything). Το δε 48% των πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν ξέρει πώς θα μοιάζει σε τρία χρόνια η βιομηχανία.
Οι εταιρείες που δεν θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό των συνεχώς μεταβαλλόμενων ρίσκων θα καταστούν απαρχαιωμένες. Ομως τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πολλές εταιρείες έχουν υιοθετήσει μια αποσπασματική προσέγγιση στην ψηφιακή μεταμόρφωση. Καθώς η πίεση στις επιχειρήσεις να αλλάξουν συνεχίζει να αυξάνεται, είναι καιρός γι’ αυτές να λάβουν μια νέα προσέγγιση, να επανεξετάσουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Για να ενεργοποιήσουν μια πραγματικά ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση, οι εταιρείες πρέπει να υποβληθούν σε μια ολιστική μεταβολή.
– Πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για την εταιρεία σας και με ποιο τρόπο; Υπάρχουν προοπτικές για επενδύσεις εδώ;
– Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια σημαντική αγορά για την Dell EMC. Η νέα εταιρεία συγκεντρώνει τις αντίστοιχες ισχυρές δυνατότητες της Dell και της EMC και τα εν πολλοίς συμπληρωματικά χαρτοφυλάκιά τους, τις ομάδες πωλήσεων και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Αν και δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένες επενδύσεις, μπορώ να πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε κορυφαία προϊόντα στην αγορά όπως και λύσεις και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για την επιτυχία των πελατών μας και των συνεργατών μας στην Ελλάδα. Σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και αρωγή στις επιχειρήσεις και στους πελάτες μας για τη μετάβαση στη νέα εποχή, την ψηφιακή μεταμόρφωση.
– Τι σημαίνει στην πράξη η συγχώνευση των Dell και EMC. Μπορεί η νέα οντότητα να διεκδικήσει την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας πληροφορικής;
– Η Dell EMC είναι πλέον η μεγαλύτερη ιδιωτικά ελεγχόμενη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο και τώρα έχουμε, όπως ποτέ πριν, τη δύναμη και την αξιοπιστία να επενδύσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, στην επώαση επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης σε αναδυόμενους τομείς και να προσφέρουμε πιο αποτελεσματικές και οικονομικά ανταγωνιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Η δομή μας, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ευέλικτοι και να καινοτομούμε σαν νεοφυή επιχείρηση, ενώ όμως προσφέρει την εμπιστοσύνη και την εξυπηρέτηση μιας μεγάλης επιχείρησης παγκόσμιας κλίμακας. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό μας είναι τόσο ευρείες, που είναι ικανές να επιλύουν σύνθετα προβλήματα σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως των υβριδικών cloud, σε λογισμικά προσδιοριζόμενα κέντρα δεδομένων, σε υποδομές σύγκλισης, σε πλατφόρμες ως υπηρεσίες, data analytics, στην κινητικότητα και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Καμία άλλη εταιρεία δεν έχει μια τόσο ολοκληρωμένη κατανόηση του πώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σήμερα και πώς να τις προετοιμάσει για το αύριο. Για να σας δώσω μια αίσθηση της κλίμακας της Dell EMC, έχουμε κύκλο εργασιών της τάξεως των 76 δισ. δολ., εξυπηρετούμε το 98% των εταιρειών του Fortune 500 και λειτουργούμε σε 180 χώρες. Eχουμε ηγετική θέση σχεδόν σε κάθε πτυχή της πληροφορικής και έχουμε αναγνωριστεί ως ηγέτιδα της αγοράς σε 20 από τα «μαγικά τεταρτημόρια» της Gartner.
Το «Διαδίκτυο των Πάντων»
– «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», το «Διαδίκτυο των Πάντων». Πόσο αλλάζουν την παγκόσμια οικονομία;
– Αυτή είναι μια εποχή πρωτοφανούς αλλαγής. Η άφιξη μιας τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον. Το Διαδίκτυο των Πάντων, ένα ευφυές διασυνδεδεμένο δίκτυο διαβίωσης, που πάλλεται από δεδομένα και επεξεργαστική ισχύ, γεμάτο με ψηφιακές συσκευές και ανθρώπους, θα μεταμορφώσει τον τρόπο που κάθε επιχείρηση σε κάθε κλάδο δραστηριοποιείται.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

NAI, θα έφευγα...!!!


Όχι επειδή υπάρχει κρίση. 
Όχι επειδή οι δουλειές είναι δύσκολες. 
Όχι επειδή με ζορίζει το δάνειο. 
Αλλά επειδή ζω σε μια χώρα που οι συμπατριώτες μου μάλλον δεν αγαπούν τελικά, μιας και αγάπη χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει.  Δεν μιλώ για τους φοροφυγάδες, τους επαγγελματίες συνδικαλιστές, τα πάσης φύσεως λαμόγια. 
Μιλώ για μια πολύ μεγαλύτερη, φοβάμαι, μάζα. 
Που κοιτάζει αποκλειστικά και μόνο την πάρτη της, τον παρά της, τον κύκλο της, το σπίτι της, αδιαφορώντας παντελώς για ό τι κοινό. 
Που δεν τηρεί κανέναν κανόνα – ούτε κάν τους στοιχειώδεις της καλής συμπεριφοράς – και δεν έχει και κανέναν σκοπό να τους τηρήσει ποτέ. Που περιμένει πάντα από κάποιον άλλον, κάποιον αόριστο τρίτο – συνήθως αυτός λέγεται κράτος όταν δεν λέγεται μαλάκας – να κάνει τα πάντα για λογαριασμό του: απ’το να του βρει δουλειά μέχρι να του καθαρίσει τα σκαλιά όταν χιονίσει.
Είναι κακόγουστος, κακότροπος και κακόπιστος. 
Δεν λέει καλημέρα, παρακαλώ κι ευχαριστώ. 
Πετάει το σκουπίδι του στον δρόμο. 
Καπνίζει στο εστιατόριο γιατί έτσι γουστάρει. 
Αγνοεί επιδεικτικά την ουρά στα τυριά κι αν του το υπενθυμίσει κανείς ενοχλείται μεγαλοφώνως. 
Βγάζει τον σκύλο βόλτα – αν τον βγάλει – και δεν διανοείται να μαζέψει τα κουραδάκια του. 
Το μπαλκόνι του είναι η αποθήκη του και στα παλιά του τα παπούτσια αν εσύ πίνεις καφέ με θέα τη σκεβρωμένη σιδερένια ντουλάπα και δυο σφουγγαρίστρες. 
Κτίζει τριόροφο και σε κάθε βεράντα βάζει άλλα κάγκελα – λες και τα πήρε ρετάλια από καλάθι. 
Ακούει πως κάτι καλό έγινε κι αντί να χαρεί, ψάχνει να βρει τον λάκο στη φάβα.
Δεν τον θέλω πια στην καθημερινότητά μου. 
Έχει καταστρέψει την πατρίδα μου. 
Είναι μίζερος και κινδυνεύω να με πάρει μπάλα η μιζέρια του. 
Ναι, λοιπόν. 
Αν ήμουν δεκαοκτώ, εικοσιοκτώ, τριανταοκτώ, θα ήμουν κολλημένη σ’ενα PC και θα έψαχνα τα job opportunities ανά τον κόσμο. 
Θα έφευγα όχι για μια καλύτερη δουλειά, όχι για περισσότερα λεφτά, αλλά για να ξαναβρώ την ποιότητα της καθημερινότητάς μου. 
Τις αξίες της οργανωμένης κοινωνίας που θα ήθελα να μάθουν τα παιδιά μου- της συλλογικής εργασίας, της κοινωνικής προσφοράς, του εθελοντισμού. 
Τη χαρά του να κυκλοφορώ ελεύθερα στο δρόμο, να παίρνω το λεωφορείο όποτε θέλω και να μου λέει καλημέρα η ταμίας στο σουπερμάρκετ. 
Κι ας ήταν γκρίζος ο ουρανός κι ας μην είχε θάλασσα.
Το τίμημα που πληρώνουμε γι’αυτόν τον γαλανό ουρανό είναι τεράστιο. 
Δεν είμαι ούτε δεκαοκτώ, ούτε εικοσιοκτώ, ούτε τριανταοκτώ.
Music credits:”Σαν τον μετανάστη”,  Άλκηστις Πρωτοψάλτη (Σαν Ηφαίστειο που ξυπνάει).
Photo credits: Της υποφαινομένης

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Υποχρεωτικά βιβλία για αγρότες ετεροεπαγγελματίες

Ακόμα και αν είναι κάτω από τα όρια της υποχρεωτικής ένταξης στα βιβλία οι αγρότες, εάν βρίσκονται στο καθεστώς βιβλίων από άλλη δραστηριότητα (ετεροεπαγγελματίες), μπαίνουν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στις 13 Ιουλίου.

Βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου -εφόσον ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη- οι αλλαγές αυτές στο άρθρο 41 θα ισχύουν από 1.1.2017.

Ουσιαστικά δηλαδή, καταργείται η δυνατότητα που έδινε ο νόμος 1024/2014 που όριζε ότι σε περίπτωση που παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση οι αγρότες ασκούσαν και άλλη δραστηριότητα, για την ένταξή τους στα βιβλία κρίνονταν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα.

Παράλληλα όλοι πλέον οι αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγοράς και ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την τήρηση βιβλίων, την έκδοση αποδείξεων και την κατάθεση περιοδιικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αντιθέτως, παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της EE.

Επιπλέον σημειώνεται, ότι το όριο για τα βιβλία των 15.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών και των 5.000 ευρώ από την ενιαία ενίσχυση, δεν αλλάζουν, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του καθεστώτος Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας παράβασης σε βάρος της χώρας μας, εκ του λόγου ότι οι διατάξεις του άρθρου 41 για επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς καθίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς αποκλείονται από το ειδικό καθεστώς αγρότες που από άλλη αιτία υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων και για την οποία ήδη εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς. Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται με την αντικατάσταση του άρθρου 41 είναι οι ακόλουθες:
 • Ορίζεται ότι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000). Στον προσδιορισμό του ύψους των παραδόσεων για την ένταξη στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς θα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χονδρικές πωλήσεις, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις. Η αλλαγή αυτή θα συντελέσει στην ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΦΠΑ, αφού για την ένταξη στο κανονικό ή το ειδικό καθεστώς θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας των παραδόσεων των προϊόντων των αγροτών και των παροχών των υπηρεσιών τους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αγοραστή ή του λήπτη (υποκείμενο ή μη πρόσωπο).

 • Προβλέπεται η έκδοση ειδικού στοιχείου για παραδόσεις αγροτικών προϊοντων ιδίας παραγωγής και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Η πρόβλεψη αυτή έγινε, διότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, δεν έχουν υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων και εν γένει τις υποχρεώσεις που ορίζουν τα ΕΛΠ, καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι για τις εν λόγω πωλήσεις οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, βάσει των οποίων υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης των λιανικών πωλήσεων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Με την ανωτέρω πρόβλεψη επιτυγχάνεται περαιτέρω, η παρακολούθηση του συνόλου των πωλήσεων και παροχών που πραγματοποιούν οι αγρότες σε τελικούς καταναλωτές, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών στον αγροτικό τομέα, αλλά και την εξυγίανση του συστήματος επιστροφής ΦΠΑ στους παραγωγούς.

 • Ορίζονται οι περιορισμοί υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών. Ειδικότερα, οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι σήμερα υπάγονταν παράλληλα και στο κανονικό καθεστώς και στο ειδικό του άρθρου 41 ή δεν δικαιούνταν επιστροφής ΦΠΑ του άρθρου 41, λόγω άσκησης και άλλης δραστηριότητας του κανονικού καθεστώτος, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, με τις νέες διατάξεις υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Με την λύση αυτή επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ, αφού οι εν λόγω αγρότες θα αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και θα μπορούν να ασκήσουν έκπτωση του φόρου των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αγροτικών τους προϊόντων, κάτι που με βάση το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορούν να πράξουν.

 • Ορίζεται, τέλος με σαφήνεια ο χρόνος και ο τρόπος μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις μετατάξεις αυτές.

 • Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προβλέπεται έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017, αφενός για να δοθεί εύλογος χρόνος για την προσαρμογή στις νέες τους υποχρεώσεις των αγροτών που με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν δικαιούνται να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αφετέρου για λόγους μη διατάραξης της εύρυθμης εφαρμογής του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αγροτών έως το τέλος του φορολογικού έτους.Να σημειωθεί ότι βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου -εφόσον ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη- οι αλλαγές αυτές στο άρθρο 41 θα ισχύουν από 1.1.2017.
 

Πως διαμορφώνεται το άρθρο 41 του ν. 2859/2000:

Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών (υφιστάμενο καθεστώς)
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτοςμέλος της Ε.Ε., καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α' 151) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτου ριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής.

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ' αποκοπή φόρου,

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β' και γ' απογράφονται σε τιμές κόστους.

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ'αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.

Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.5.2014.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται:

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αμοιβή τους για τις υπηρεσίες τους αυτές. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ανωτέρω αμοιβή.Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών (βάσει του πολυνομοσχεδίου)

1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής-του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 δεν εφαρμόζονται για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει και για τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών.

5. Δεν υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου, αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες οι οποίοι:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των προϋποθέσεων των ανωτέρω περίπτωσης. Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών, κατά περίπτωση., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α'170). Αν η ένταξη στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται εντός του φορολογικού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωμα επιστροφής, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, για πράξεις που πραγματοποιούνται κατά το χρόνο ένταξής τους στο καθεστώς του παρόντος άρθρου.

6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ. 1, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική Διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτ. α' έως και δ' της παρ. 5.

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιχείρησης και

δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτ. β' και γ' απογράφονται σε τιμές κόστους.

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ' αποκοπή φόρο, αν γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου στο κανονικό καθεστώς, β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της

πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του

διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 7 υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παρ. 8, 9 και 10.

Ο φόρος αυτός εκπίπτεται με τη δήλωση φΠΑ του άρθρου 38 της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τους αγρότες που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης. Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης - αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό έτος αυτό.

Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στο ειδικό καθεστώς αγροτών καταλαμβάνει και τους αγρότες που πραγματοποιούν αποκλειστικά τις πράξεις της παρ. 3.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή τον λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται:

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των δηλώσεων - αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου.»


Πηγή : www.agronews.gr

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΕΜΧ, Γιώργου Τούμπου, στα εγκαίνια του Μουσείου Μαστίχας


Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Παναγιότατε,

Σεβασμιώτατε,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ομίλου  Πειραιώς

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,


Κυρίες και κύριοι,Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Χίο.


Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα, για την Μαστίχα, και τους  Μαστιχοπαραγωγούς.


Σήμερα είναι ή απαρχή ενός καινούργιου κεφαλαίου στην συνεργασία που ξεκίνησε πριν από 7 περίπου χρόνια το 2009 μεταξύ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Μια συνεργασία άριστη με κοινούς στόχους, οράματα και επιδιώξεις.


Το επισφράγισμα αυτής της συνεργασίας γιορτάζουμε σήμερα.

Από σήμερα επιτέλους η Μαστίχα, η ιστορία της και ο Πολιτισμός της βρίσκει την στέγη που της αξίζει, μέσα σε έναν χώρο, εντυπωσιακό και αντάξιο της φήμης και της μοναδικότητας της.


Μια στέγη που με την μουσειολογική αρτιότητα, την υψηλή αισθητική, την καλαισθησία, και την λειτουργικότητα της, αφήνει τον επισκέπτη να ανακαλύψει στην διάρκεια της ιστορίας, τα μυστικά του σχίνου, τον μόχθο του μαστιχοπαραγωγού, την διαδικασία της μεταποίησης και της παραγωγικής ολοκλήρωσης του προϊόντος.


Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, μέσα σ’ αυτό το μουσείο, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τον πολιτισμό της μαστίχας, την άρρηκτη σχέση της με το ιστορία του νησιού, τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές σε ήθη, έθιμα, τεχνοτροπίες, πολεοδομικό σχεδιασμό, λαϊκή τέχνη και τόσα άλλα.

Όλα αυτά δηλαδή που πήρε υπ΄οψιν της η  UNESCO το Νοέμβριο του 2015, και ενέγραψε την καλλιέργεια της Μαστίχας ως πολιτισμικό αγαθό, στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της.Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Ο εξαιρετικός αυτός μουσειακός πολυχώρος πετυχαίνει κάτι πρωτοποριακό.

Κατορθώνεται μέσα σε αυτόν, να συνδεθεί το χθες με το σήμερα, σε μια αρμονική χρονολογική σειρά, όπου ο επισκέπτης βρίσκει τον εαυτό του να ταξιδεύει από την αρχαιότητα, μέχρι το σήμερα, μέσα σε μαστιχώνες, μεσαιωνικά χωριά, δίπλα σε ίωνες, γενουάτες, βενετούς, τούρκους, και σταδιακά να επανέρχεται στο σήμερα, συνειδητοποιώντας  το πόσο στενά δεμένη είναι μοίρα αυτού του προϊόντος με αυτό το νησί.

Το νησί της Μαστίχας!!!

Σήμερα, πλέον η μαστίχα κατακτά την μια αγορά μετά την άλλη, το προίον κάτω από την διαχείριση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αποτελεί τον 1 από τους 2 κύριους παραγωγικούς πυλώνες του νησιού, μαζί με την ναυτιλία.Σήμερα η ΕΜΧ

 • Με κύκλο εργασιών ομίλου κοντά στα 25.000.000

 • Με 100 εργαζόμενους

 • Με 4.500 εγγεγραμμένα μέλη

 • Με 2350 ενεργά μέλη, εξασφαλίζει το εισόδημα των παραγωγών και των οικογενειών τους, και αποτελεί πρότυπο Συνεταιρισμού, σε επίπεδο εξωστρέφειας, Οικονομικών αποτελεσμάτων, και εξυπηρέτησης του παραγωγού.

Η νότια Χίος, στηρίζει αποκλειστικά την οικονομική της επάρκεια στην καλλιέργεια της μαστίχας.

Στις μέρες μας, οι εμπορικές χρήσεις της μαστίχας διευρύνονται, εκτός των παραδοσιακών αγορών της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας, και της Βόρειας Αφρικής, η Μαστίχα πλέον τα τελευταία χρόνια κατακτά τις δυτικές αγορές, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και τις αγορές της Κορέας, της Ιαπωνίας της Κίνας και της Αυστραλίας.


Το 2015 η Μαστίχα Χίου έλαβε τη μονογραφία ως παραδοσιακό φάρμακο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για στομαχικές διαταραχές και φλεγμονές του δέρματος

Μέσα στο 2016 προσδοκούμε να πιστοποιηθούμε με τα σχετικά δικαιώματα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων.


Πλέον η στρατηγική για την Μαστίχα, έχει σαν στόχο το φάρμακο και το λειτουργικό τρόφιμο.
Από την μεριά μας σαν Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να διαφυλάξουμε την ποιότητα, του προϊόντος και να δώσουμε κίνητρα σε νέους παραγωγούς μπουν  στο χωράφι και στην μαστιχοκαλλιέργεια.


Τα προβλήματα πολλά….κύριος βασικός και ανασταλτικός παράγοντας, αποτελεί πλέον η υψηλή φορολογία, και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

Η αποτροπή των συνταξιούχων από την καλλιέργεια για την συμπλήρωση του εισοδήματος τους καθώς και οι υψηλές χρεώσεις ασφαλίστρων του ΕΛΓΑ, δεν βοηθούν, αντίθετα αποθαρρύνουν τους Μαστιχοπαραγωγούς να μπουν στην παραγωγή ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες τους.


Τέλος το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα χάραξης μακροπρόθεσμης επενδυτικής πολιτικής, καθώς μας υποχρεώνει να περιοριζόμαστε σε βραχύβια επιχειρησιακά προγράμματα, χωρίς να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μακροπρόθεσμα τα εξαιρετικά δυναμικά εμπορικά χαρακτηριστικά της Μαστίχας και των προιόντων της.


Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,


Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς τους Μαστιχοπαραγωγούς σήμερα τα εγκαίνια του Μουσείου Μαστίχας, από τον κο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.


Θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των Μαστιχοπαραγωγών, έναν προς έναν όλους τους εκλεχτούς καλεσμένους για την παρουσία τους εδώ σήμερα.


Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μόχθησαν και εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικού μουσειακού χώρου πραγματικού κοσμήματος για το νησί.


Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο ΠΙΟΠ, τους εργαζόμενους στην ΕΜΧ, τους επιστημονικούς συνεργάτες, και ειδικούς συμβούλους ανάπτυξης του έργου, για την καταπληκτική δουλειά την οποία έκαναν.


Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώην προέδρους της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Γανιάρη για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ολοκλήρωση του Μουσείου.


Ειδικά όμως θα μου επιτρέψετε, να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, κα Σοφία Στάικου, για τις άοκνες, και συνεχείς  προσπάθειες της στην κατασκευή και ολοκλήρωση του Μουσείου Μαστίχας, χωρίς την δική της συμμετοχή δεν θα είμασταν σε θέση να γιορτάζουμε σήμερα ένα τέτοιο γεγονός.


Σας Ευχαριστούμε από καρδιάς.


Ευχαριστώ θερμά